Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
FORZ® Granulaat

FORZ® Granulaat

Van afval naar duurzaam beton

FORZ® Granulaat is een betaalbaar, duurzaam en verantwoord alternatief voor zand en grind als toeslagstoffen voor beton. Geproduceerd uit gewassen bodemas van afvalenergiecentrales draagt het bij aan besparing op primaire grondstoffen, vermindering van CO2-uitstoot.

Zand- en grindvervanger in beton

FORZ® Granulaat is geschikt als kosten- en milieubesparende toeslagstof voor de betonwarenindustrie. En kan tot maximaal 50% vervangen van de totale hoeveelheid toeslagmateriaal (het zand- én grindmengsel).

Uit de bodemas van afvalenergiecentrales verwijderen we zowel de ferro- als non-ferro metalen. Het restant wordt intensief extractief gereinigd, zodoende resteert alleen het minerale materiaal: FORZ® Granulaat. Verkrijgbaar in de fracties: 0/4 fijn granulaat en 2/11 grof granulaat.

Toepassing

FORZ® Granulaat is toepasbaar als toeslagmateriaal in bijvoorbeeld klinkers, trottoirbanden, stoeptegels, industrieplaten, rioolbuizen en -putten. Het voldoet aan NEN-EN 12620 en de aanvullende eisen uit de CUR-aanbeveling 116 voor toeslagmateriaal in betonwaren zonder wapening en zonder constructieve toepassing. Het is vrij toepasbaar conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. En is voorzien van een KOMO®-productcertificaat op basis van BRL 2507 “granulaat als toeslagmateriaal voor beton”.

Producteigenschappen

De producteigenschappen van FORZ® Granulaat als toeslagmateriaal in betonwaren zijn gelijkwaardig aan die van primair zand en grind. De specifieke ‘hoekige’ materiaalvorm, naast een hogere waterabsorptie ten opzichte van primaire toeslagstoffen, kan bij aardvochtige betontoepassingen bijdragen aan een efficiëntere cementhydratie. Dit heeft een positief effect op de zogenoemde groene sterkte als eindsterkte van het beton. Groene sterkte betekent dat het product direct na verdichten zonder mal kan blijven staan. Dit is een belangrijke eigenschap voor de productie van bijvoorbeeld prefab betonnen bestratingselementen. Naast deze technische productoptimalisatie biedt FORZ® Granulaat bovendien een extra CO2-reductie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over FORZ® Granulaat? Of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Voordelen FORZ® Granulaat

  • Besparing primaire grondstof
  • Kostenbesparing
  • Vermindering CO2-uitstoot
  • Verlaagde MKI-waarde
  • Besparing cement
  • KOMO®-gecertificeerd