Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
FORZ® Factory

FORZ® Factory

Afvalrecycling neemt een hoge vlucht. Dankzij steeds meer zuiver gescheiden afvalstromen, kunnen we steeds meer grondstoffen herwinnen of nieuwe grondstoffen maken uit het afval. Maar zolang er nog een aanzienlijke hoeveelheid afval ongescheiden naar de afvalenergiecentrales gaat, is er een oplossing nodig voor de restfracties na verbranding.

Het grootste deel (zo’n 25%) van die restfracties bestaat uit bodemas. Tot op heden wordt dit materiaal, na intensieve bewerking, beperkt ingezet als funderingsmateriaal (IBC) in de wegenbouw. Dit gaat de Nederlandse overheid niet ver genoeg. Daarom zijn er met de sector afspraken gemaakt in de Green Deal AEC Bodemas. Die moet leiden tot meer nuttig en verantwoord hergebruik.

Om aan de Green Deal te voldoen, hebben we een uniek procedé ontwikkeld. Dit procedé kan nu al voldoende capaciteit leveren om aan de verplichting te voldoen die in 2020 van kracht wordt.

Op onze locatie op de Zweekhorst (Zevenaar) hebben we het procedé fabrieksmatig opgezet in de FORZ® Factory. Geopend in september 2016, is dit de eerste fabriek in Nederland die bodemassen uit AfvalEnergieCentrales (AEC) omzet in duurzame, hoogwaardige zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Uniek procedé

Het procedé bestaat uit twee basisprocessen. De opwerking van de bodemassen start met het terugwinnen van alle waardevolle componenten, zoals schroot, koper en aluminium. Waardevolle materialen die tijdens de gescheiden inzameling niet teruggewonnen zijn, worden zo alsnog teruggewonnen.

Na deze processtap ontstaat een zogenoemde minerale fractie. Om deze schoon en veilig als FORZ® Granulaat te kunnen afzetten, wordt het materiaal in de FORZ® Factory intensief gewassen. Alle storende componenten die de afzet in beton nadelig beïnvloeden worden hierdoor verwijderd. Dit proces is ontwikkeld in nauwe samenwerking met AVR en de BTE-groep.

Zo leveren we met Van Gansewinkel Minerals een concrete bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie.