Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Afval bestaat niet

Een wereld waarin afval niet bestaat. Is dat mogelijk? Wij werken er hard aan. Doordat Nederlandse gemeenten hun afval steeds beter scheiden, kunnen we steeds meer hergebruiken en recyclen. Toch blijft er nog restafval over. Dat wordt omgezet in energie en warmte in een afvalenergiecentrale. Daarna blijft er 25% bodemas over. Zelfs van dat allerlaatste restant van het verbrande afval maken we nieuwe, gegarandeerd duurzame grondstoffen, zoals FORZ® granulaat voor betonwarenproducten; van straatstenen tot rioolbuizen. Gemeenten die duurzaam inkopen, kiezen daarom voor betonproducten met FORZ® inside en krijgen hierdoor een groen karakter. 

Meer over afvalvrij en circulair

Gemeente als grondstoffenleverancier

De gemeente is zelf grondstoffenleverancier. Door afval maximaal te scheiden. Met innovatieve inzamelmiddelen realiseert u steeds meer hoogwaardige afvalstromen. Die krijgen een tweede leven als nieuwe grondstof. Afval waarvoor nog geen recycling bestaat, gaat naar de afvalenergiecentrale.

Lees meer

Bewerken en verwerken in moderne recyclinginstallaties

Van Gansewinkel beschikt over eigen recyclingbedrijven waar we specifieke afvalstromen omzetten in hoogwaardige secundaire grondstoffen.

Grondstof en energie

In de afvalenergiecentrale wordt het brandbare restafval omgezet in energie en warmte. De bodemas die overblijft zetten wij om in grondstof voor de betonwarenindustrie.

Lees meer

Van as naar granulaat

We reinigen de bodemas. Kostbare metalen halen we eruit. Het restant wassen we intensief schoon. De resterende minerale fracties zijn nu duurzame zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Van de straat, in de straat

FORZ® biedt dezelfde kwaliteit en eigenschappen als primair zand- en grind. Bovendien is het voordeliger. Een uitstekende basis voor straatstenen, tegels, stoepranden, riolering… noem maar op. Zo gaat het restafval van de straat, in de straat.

Lees meer

De cirkel gesloten

Straten en meubilair met FORZ® inside dat afgebroken wordt, kan weer terug naar de
betonfabriek. Als grondstof voor nieuwe betonproducten. De cirkel is gesloten.

Dít is wat ons drijft

Een bloeiende economie waarin we afval voorkomen, hergebruiken én recyclen. Grondstoffen die er nog zijn, niet nog schaarser laten worden. Een minimale CO2-uitstoot. Als we samenwerken om deze doelstellingen te realiseren, dan is er zo veel meer mogelijk dan we nu tot stand brengen. We zijn dan samen in staat om een bloeiende economie te realiseren én de wereld vol trots aan de volgende generaties na te laten.